Wie ben ik ?

Op 17 januari 1991 kwam ik de eerste keer in contact met de fondsenwereld. Ik kan die dag nauwkeurig preciseren omdat ik bijna te laat kwam op de presentatie: ik was ’s morgends even het uur uit het oog verloren omdat ik de rechtstreekse uitzending over de bombardementen op Koeweit had zitten bekijken. CNN bracht die rechtstreeks op TV. Vandaar een datum die steeds terug te zoeken valt.

Mijn eerste resultaten met die fondsen waren erg pover alhoewel ik steeds die fondsen aankocht die mij werden aangeraden en die volgens mijn contactpersonen erg veel potentieel hadden.

Vermits ikzelf geen specifieke opleiding had genoten over financiële producten, begon ik na een reeks teleurstellingen zelf databestanden aan te leggen om te proberen die dingen te doorgronden. In het begin probeerde ik vooral die fondsen uit te selecteren die vanaf een bepaalde datum (om te kunnen vergelijken) een interessant groeiproces konden voorleggen. Ook fondsen die in crisismomenten de verliezen eerder beperkten, wist ik zo uit te filteren. Dat bracht reeds een verbetering, maar zeker nog niet de oplossing waar ik naar zocht.

Een collega op het werk die er meer van wist, zette mij ongewild op het spoor van een veel betere oplossing. Hij merkte op dat mijn selecties niet helemaal waardeloos bleken, maar:”als je mij de begindatum van je studies geeft, dan vertel ik jou welke fondsen of indexen er bovenaan de lijst verschijnen”. Vermits het momentum het uiteindelijk resultaat triggerde, moest ik die startdatum proberen te omzeilen.

Van zodra ik die oplossing gevonden had, ging er een andere wereld open met totaal nieuwe inzichten en mogelijkheden om mijn rendement te verbeteren.

Ik laat jou er mee van profiteren !